Zarząd spółki próbował znaleźć finansowanie w Polsce i za granicą. Żaden polski ani zagraniczny podmiot nie chciał jednak ryzykować finansowania dalszej działalności VB Leasing. W ocenie syndyka Leszek Czarnecki, zasiadający w radzie nadzorczej banku, przejął akcje na kredyt i po trzykrotnie zaniżonej cenie. Idea Bank miał nie posiadać wystarczających kapitałów, aby skonsolidować spółki leasingowe z grupy Czarneckiego. To mogło naruszyć wymagane prawem wskaźniki kapitałowe banku.

Idea Bank ostatecznie upadł. Jest decyzja sądu

Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość Idea Banku – poinformował w środę PAP syndyk masy upadłości Idea Banku. Ogłoszona upadłość nie ma żadnego wpływu na główną część przedsiębiorstwa bankowego i jego klientów przejętych przez Bank Pekao – dodano. Wniosek syndyka to pierwsza próba odzyskania pieniędzy od głównego akcjonariusza dawnego GetBacku. Od wybuchu afery Abris przedstawiał się jako ofiara, przekonując, że spółkę do upadłości doprowadził prezes Konrad Kąkolewski, bez jego wiedzy.

Czytaj także w BUSINESS INSIDER

Od poniedziałku 3 stycznia kontrolę nad instytucją sprawuje państwowy bank Pekao SA. Wszystkie depozyty klientów zostały w całości przeniesione do Pekao, podobnie jak kredyty. — Ci z obligatariuszy, którzy nabyli obligacje GetBack poprzez struktury Idea Bank, są również wierzycielami masy upadłości w moim postępowaniu.

  1. Złożyła kancelaria prawna Tatara i Wspólnicy w imieniu syndyka masy upadłościowej Idea Banku – Marcina Kubiczka.
  2. Obecnie ustawa Prawo upadłościowe nie przewiduje żadnych innych zwolnień podmiotowych lub przedmiotowych od obowiązku dokonania zgłoszenia wierzytelności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Krajowego Rejestru Zadłużonych.
  3. To koniec ponad 30 letniej historii Idea Banku.
  4. W lutym ubiegłego roku syndyk złożył do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o możliwości wyrządzenia bankowi wielomilionowej szkody w związku z transakcjami dotyczącymi VB Leasing przez Leszka Czarneckiego.
  5. Ówczesny Idea Getin Leasing (100 proc. akcji) był wart 865,8 mln zł.

Były miliarder w tarapatach. Znów czarne chmury nad głową Leszka Czarneckiego

Prokuratura wniosła też o wyznaczenie na czas postępowania o zmianę układu kuratora dla reprezentowania praw obligatariuszy innego niż w obecnym przyspieszonym postępowaniu układowym spółki (jest nim Kamil Hajduk). Postanowienie sądu zostało obwieszczone Forex Broker TradingBanks – Ocena 2022, Informacje, Opinie klientów w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. To niejedyne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone przez syndyka. Kolejne związane jest z „zatajeniem przez zarząd GetBacku istotnych informacji na etapie postępowania restrukturyzacyjnego”.

Prezes budowlanej spółki zatrzymany przez prokuraturę

W ślad za pozwem syndyka masy upadłości Idea Banku Marcina Kubiczka z 31 grudnia 2023 r. Syndyk domaga się od Leszka Czarneckiego i LC Corp (były miliarder ma w tej spółce 100 proc. udziałów) kwoty 968 mln zł. Według Marcina Kubiczka majątek o takiej wartości byłby w masie upadłości Idea Banku, gdyby bank miał dalej kontrolę nad VB Leasing. Utracił ją w wyniku nieważnych czynności prawnych dokonanych przez Czarneckiego i LC Corp.

Znana niemiecka sieć odzieżowa z wnioskiem o upadłość. Ma też sklepy w Polsce

Układ GetBack został zawarty 22 stycznia 2019 r. Przewiduje on zaspokojenie roszczeń obligatariuszy w wysokości 25 proc. Niedługo po ogłoszeniu przymuwosej restrukturyzacji Idea Banku GPW wykluczyła z obrotu na głównym rynku jego akcje. I choć Leszek Czarnecki oceniał wówczas, że decyzja BFG była pogwałceniem prawa, na nic zdały się jego odwołania.

Online coraz częściej w ubezpieczeniach

Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość Idea Banku — poinformował w środę PAP syndyk masy upadłości Idea Banku. Ogłoszona upadłość nie ma żadnego wpływu na główną część przedsiębiorstwa bankowego i jego klientów przejętych przez Bank Pekao. W środę syndyk masy upadłości Idea Banku Marcin Kubiczek poinformował PAP, że sąd ogłosił upadłość firmy. Decyzja w tej sprawie zapadła we wtorek 26 lipca, podjął ją Sąd Rejonowy dla m.st. Postanowienie sądu zostało już obwieszczone w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Wówczas prokurator wystąpił z pierwszym wnioskiem o areszt wobec biznesmena. W kwietniu 2021 roku sąd okręgowy utrzymał w mocy postawienie sądu rejonowego nieuwzględniające wniosek prokuratora. Sąd w przeciwieństwie do prokuratury uważał, że biznesmen się nie ukrywa. Idea Bank nie posiadał wystarczających kapitałów, aby skonsolidować spółki leasingowe z grupy Leszka Czarneckiego oraz zapewnić odpowiednie finansowanie ich rozwoju. Czynność ta była jednak nieważna, ponieważ nie wyraziło na nią zgody walne zgromadzenie Idea Banku.

Prokuratura w uzasadnieniu swojej decyzji podała, że jednym z głównych zarzutów, stawianych przez syndyka, jest wadliwy jego zdaniem przebieg postępowania w zakresie zgłaszania i poddawania pod głosowanie propozycji układowych. Według syndyka analiza postępowania restrukturyzacyjnego GetBacku dowodzi, że było one prowadzone w taki sposób, aby w ramach układu Abris Capital Partners de facto zachował pełną kontrolę nad GetBackiem. Syndyk masy upadłościowej ocenia więc, że potencjalnie za tyle mógłby sprzedać 100 proc. Poinformował też, że podjął działania w celu ustalenia, kto jest wierzycielem upadłego banku, i inwentaryzuje majątek, który stał się masą upadłości, w celu “jak najwyższego zaspokojenia wierzycieli”. W środę syndyk poinformował, że sąd ogłosił upadłość tej instytucji finansowej.

Z chwilą zamknięcia sprzedaży spółka utraciła zdolność do bieżącego regulowania podatku VAT od wpływających do niej rat leasingowych. VB Leasing nie posiada wystarczającego na to kapitału. “Tego stanu nie zmieniło wydane przez sąd postanowienie o zabezpieczeniu, które tymczasowo i nieprawomocnie zawiesza wykonywanie prawa głosu z części akcji należących do drugiego akcjonariusza VB Leasing – to jest spółki LC Corp” – dodano. Syndyk masy upadłości Idea Banku złożył do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o możliwości wyrządzenia bankowi przez Leszka Czarneckiego wielomilionowej szkody w związku z transakcjami dotyczącymi VB Leasing, przypomniano. „Jesteśmy dalece nieusatysfakcjonowani postanowieniem sądu. Czekamy teraz na jego uzasadnienie i po lekturze złożymy odwołanie od tej decyzji.

Postanowienie wrocławskiego sądu to kolejna odsłona walki syndyka o odzyskanie aktywów, dzięki którym miałby szansę zaspokoić wierzycieli Idea Banku, w tym obligatariuszy GetBack. Dzięki dotychczasowym działaniom prawnym syndyka Leszek Czarnecki nie może już sprzedać posiadanych 50,01 proc. Trwa batalia poszkodowanych przez GetBack o odzyskanie należnych pieniędzy. Według syndyka Idea Banku zmiana układu dałaby inwestorom realną szansę na poznanie prawdy na temat sytuacji spółki i byłaby szansa na więcej pieniędzy. Najnowsza decyzja sądu jego zdaniem mocno to komplikuje. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość Idea Banku – informował wówczas syndyk masy upadłości Idea Banku Marcin Kubiczek.

“O zasadności zgłaszanych roszczeń będzie decydował syndyk, a następnie sędzia-komisarz oraz sąd upadłościowy zgodnie z przepisami prawa upadłościowego” – przekazał syndyk. Warto przypomnieć również, że już w lutym 2023 r. Syndyk masy upadłości Idea Banku złożył do Prokuratury Forex Dual Stochastic strategii handlowej Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o możliwości wyrządzenia bankowi przez Leszka Czarneckiego wielomilionowej szkody w związku z transakcjami dotyczącymi VB Leasing. Obsługuje jedynie dotychczas zawarte umowy leasingowe, ale nie ma środków na zapłacenie podatku VAT.