I obecnie szczególnie trudno jest prognozować, co przyniosą kolejne miesiące. Patrząc historycznie, znaczna część Polek i Polaków preferuje niższy poziom ryzyka inwestycji. Przez to dużym zainteresowaniem przez lata cieszyły się fundusze dłużne.

Banki bronią wyników mimo cięcia stóp. Tajemnica tkwi w depozytach

Słynny fundusz ARK Innovation, mimo spadku od początku roku o 62 proc., przyciągnął blisko 1,4 mld zł wpłat netto, co stanowi niemal 20 proc. Ogółem jednak obie główne klasy aktywów – akcje i obligacje – nie znajdują w ostatnich miesiącach wielu chętnych. Fundusze inwestycyjne – czy warto się nimi zainteresować?

Polska gospodarka się rozpędza, PKB rośnie już o jakieś 1,5 proc.

Lotnisko Chopina w kwietniu odprawiło 1,59 miliona pasażerów. To o 8,6 procent więcej niż w rekordowym do tej pory kwietniu 2019 roku. Najwięcej, bo 62,8 tysiąca osób, przez lotniskowe bramki przeszło tuż przed majówką, 26 kwietnia. Klienci aplikacji finansowej z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą od teraz handlować ułamkowymi akcjami ponad 70 spółek notowanych w Europie, już od jednego euro. Bardzo prawdopodobna zmiana władzy w Polsce na bardziej proeuropejską i prorynkową to korzystny scenariusz dla inwestorów z warszawskiej giełdy. Jeszcze w sierpniu mogło wydawać się, że klienci zaczynają odważniej podchodzić do inwestycji, jednak wrzesień znów przyniósł większą przewagę umorzeń.

KNF zatwierdziła prospekt nowego programu emisji obligacji Cavatina Holding

Do tego około 5 mld zł netto klienci TFI wycofali z funduszy mieszanych, a kolejne 0,7 mld zł z akcji. Na konta PPK, zarządzane przez TFI, wpłynęło w ciągu 12 miesięcy blisko 5 mld zł. Główne banki centralne są na razie nieugięte i mimo pogarszających się danych z gospodarki podtrzymują zamiar zduszenia inflacji podwyżkami stóp procentowych.

Prawie połowa Polaków ocenia swoją sytuację finansową gorzej niż rok temu

– Po spokojniejszym sierpniu we wrześniu na rynek powróciła zwiększona fala odkupień na rynku funduszy inwestycyjnych. Odpowiada za to ujemna sprzedaż funduszy dłużnych i krótkoterminowych dłużnych – komentowała Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Jedną z metod inwestowania funduszy aktywów niepublicznych jest kupowanie stosunkowo niedrogich spółek działających w perspektywicznych sektorach. W takiej sytuacji najczęściej fundusz przejmuje nadzór właścicielski nad firmą. Deleguje swoich przedstawicieli do organów nabytego podmiotu.

Emisje certyfikatów odbywają się zwykle rzadziej niż raz na miesiąc, ale nie rzadziej niż raz na kwartał. Termin emisji i wykupu jest ogłaszany przez dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych. W przeciwieństwie do publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w przypadku NFIZ możliwość zakupu certyfikatów na rynku wtórnym istnieje jedynie poza obrotem giełdowym. W ostatnich dniach nastroje na rynkach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, jednak się poprawiają. „Znaczące zwyżki na rynku akcji nastąpiły w reakcji inwestorów na kilka wartych uwagi raportów o zyskach i sygnałów, że Rezerwa Federalna spowolni tempo podnoszenia stóp procentowych” – tłumaczą analitycy BM BNP Paribas. Warto zauważyć, że na świecie spora rzesza inwestorów nie traci wiary w spółki technologiczne.

  1. – Oferta mTFI będzie obejmowała łącznie 13 funduszy o różnym horyzoncie inwestycyjnym i odpowiednio zdywersyfikowanym poziomie ryzyka.
  2. Magnat bankowy JP Morgan przeprowadził pierwszy wykup lewarowany już w 1901 r., czyli jeszcze przed I wojną światową.
  3. Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do wielu innych funduszy, utworzenie NFIZ nie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) – należy do niej jednak zgłosić fakt powstania takiego podmiotu.
  4. Otoczenie rynkowe zmienia się, rentowności obligacji są wysokie, wyceny spółek niskie, dlatego ci, co wejdą po obecnych niskich cenach, mogą liczyć w perspektywie kilku lat na atrakcyjne nominalne stopy zwrotu.

Z tego powodu uważam, że klienci sukcesywnie zaczną powracać do funduszy, jednak będzie to wymagało czasu. Paradoksalnie może się okazać, że ci, którzy wrócą wcześniej, zyskają na tym więcej. Tematem wciąż istotnym pozostanie inflacja, z którą pewnie nieprędko pożegnamy się, choć oczekujemy tu powolnej stabilizacji. Otoczenie rynkowe zmienia się, rentowności obligacji są wysokie, wyceny spółek niskie, dlatego ci, co wejdą po obecnych niskich cenach, mogą liczyć w perspektywie kilku lat na atrakcyjne nominalne stopy zwrotu.

W Polsce poza presją z głównych banków centralnych dochodzą czynniki lokalne, takie jak konflikt w samej Radzie Polityki Pieniężnej. Co więcej, rentowność obligacji osiągnęła w październiku nowy rekord, przekraczając na krótkim końcu krzywej 9 proc. W ostatnich dniach znów obserwujemy dość silną korektę. Ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego komentowali, że w ostatnim tygodniu rynek dał NBP do zrozumienia, jakich zmian w polityce pieniężnej oczekuje. Podwyżki stóp procentowych najczęściej oznaczają trudniejsze warunki działalności dla spółek wzrostowych, finansujących rozwój kredytem. W praktyce NFIZ to mogą być zarówno fundusze lokujące 100% aktywów na giełdzie, jak i fundusze, których aktywa w całości to mało płynne aktywa, w tym udziały sp.

Rynek spółek niepublicznych jest nieznanym większości inwestorom z segmentem rynku giełdowego. Można, często bardzo dużo, 11 świetne sposoby aby nauczyć się handlować z akcjami i to wykorzystują fundusze aktywów niepublicznych. Czym są takie fundusze i z jakim ryzykiem wiążą się takie inwestycje.

Jako Skarbiec TFI już ponad 25 lat umacniamy nasz status szanowanego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór funduszy inwestycyjnych w każdej klasie aktywów, co pozwoli Ci dobrać rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb. Obsługujemy zarówno klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych, zapewniając im pewność współpracy z doświadczonymi profesjonalistami.

Poza funduszami inwestycyjnymi proponujemy usługę Asset Management, a także różnorodne produkty emerytalne. Wszystkie główne grupy funduszy w tym okresie są pod kreską (licząc na podstawie średniej stopy zwrotu). Co więcej, zdecydowana większość funduszy ma nawet dwucyfrowe straty za ostatni rok i dotyczy to również sporej części funduszy dłużnych. Są to produkty, których fatalne wyniki najtrudniej znieść inwestorom, nieprzyzwyczajonym do takiego zachowania rynku obligacji. Przypomnijmy, że przed rokiem rozpoczął się cykl podwyżek stóp procentowych w Polsce, jednak oczekiwania na taki ruch pojawiły się już wcześniej, wraz z rosnącą inflacją. Mocny awans ma za sobą także Pekao TFI, które rok wcześniej zajęło ósme miejsce w naszej klasyfikacji, a tym razem jest bezpośrednio za liderem.

– Kapitał wypłacano również z funduszy akcyjnych i mieszanych, ale wolumeny były w tym przypadku niższe niż średnia z poprzednich kilku miesięcy – mówiła Rusewicz. Do de facto sprawia, że na inwestycje w fundusze private equity decydują się głównie inwestorzy instytucjonalni i inwestorzy akredytowanych , którzy mogą przeznaczyć znaczne sumy pieniędzy na dłuższy czas. Co ciekawe, spółki zarządzane przez fundusze cieszą się wysoką renomą na rynku. Celowanie w takie spółki pozwala im osiągać wysokie zwroty z kapitału, jednak nie od razu, lecz po kilku latach – nawet dziesięciu. Pieniądze na inwestycje pozyskują od banków, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych, agencji rządowych, a także od osób prywatnych.

Zastanawiając się, w co i gdzie warto inwestować pieniądze oraz czy uczestnictwo w NFIZ jest dobrą decyzją, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, kto ma uprawnienia umożliwiające utworzenie takiego podmiotu. Niepubliczny fundusz inwestycyjny zamknięty może być utworzony wyłącznie przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI). To również towarzystwo funduszy inwestycyjnych, a dokładnie jego doświadczeni specjaliści, odpowiadają za zarządzanie takim funduszem. Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do wielu innych funduszy, utworzenie NFIZ nie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) – należy do niej jednak zgłosić fakt powstania takiego podmiotu.

Warto dwa razu zastanowić się nad tym, czy chcemy wyjść z inwestycji po takiej fali spadków. Niepubliczne fundusze inwestycyjne zamknięte to podmioty, które nie są wprost zdefiniowane w ustawie o funduszach inwestycyjnych. Charakterystyczną cechą tych produktów inwestycyjnych jest to, że emitowane przez nie certyfikaty inwestycyjne, będące tytułami uczestnictwa w NFIZ, nie są dopuszczone do obrotu publicznego. Nie jest to jedyny istotny wyróżnik tych funduszy inwestycyjnych. Ważnym aspektem, na który należy zwrócić również uwagę, jest to, że niepubliczny fundusz inwestycyjny zamknięty może kierować swoją ofertę do bardzo ograniczonego grona. Uczestnikami NFIZ może zostać zaledwie 149 inwestorów w jednorazowej emisji.

Styczeń bieżącego roku należał do jednych z najgorszych, jeśli idzie o stopy zwrotu dla głównych aktywów, jakimi są akcje i obligacje. Straciły niemalże wszystkie sektory czy grupy funduszy z jednym wyjątkiem. Dzięki ok 18% zwyżce cen ropy naftowej widzimy wzrosty w sektorze Lexatrade –zetelne opinie i informacje o brokerze surowcowym. Żeby zainwestować na rynku niepublicznym, trzeba nabyć certyfikaty inwestycyjne funduszu private equity w ofercie niepublicznej lub publicznej. Można je także uzyskać, składając zlecenie kupna, jeżeli są notowane na giełdzie, analogicznie jak kupujemy akcje.

O takich wynikach jak za ubiegły rok krajowi zarządzający marzyli pewnie latami. – Oferta mTFI będzie obejmowała łącznie 13 funduszy o różnym horyzoncie inwestycyjnym i odpowiednio Inwestorzy uciekają do bezpiecznych aktywów jak zwiększa lampy zdywersyfikowanym poziomie ryzyka. Wśród oferowanych funduszy klienci znajdą również fundusze cyklu życia, utworzone w formule zbliżonej do pracowniczych planów kapitałowych.