Udziałów, ale inwestor ma dostać prawo do sprzedaży ok. połowy produkcji diesla i benzyny – określiła w komunikacie Komisja Europejska. To oznacza, że z 11 mln ton paliw, jakie produkuje Grupa Lotos, zewnętrzy inwestor dostanie co najmniej 3,3 mln ton. PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej zgodę na połączenie z Grupą Lotos. Fuzję zaakceptowali akcjonariusze Grupy Lotos – prawie 98,9 proc.

Prezes UOKiK: zgodę na przejęcie przez Orlen kontroli nad Grupą Lotos wydała Komisja Europejska

“Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Grupy Lotos z rejestru. Z dniem 1 sierpnia 2022 r. spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Grupy Lotos”, zgodnie z przepisem art. 494 par. Orlen cześć stacji dawnego Lotosu musiał sprzedać innym nabywcom. W poniedziałek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek oświadczył, że proces rejestracji połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos zamyka proces fuzji.

Najpopularniejsze w BUSINESS INSIDER

Dużo straciliśmy – ja jako drobny akcjonariusz — i dużo jako Skarb Państwa – mówił. W wydanym w środę orzeczeniu sąd drugiej instancji oddalił ich apelację i tym samym podtrzymał wyrok z czerwca ubiegłego roku. „[…] Stoimy na stanowisku, że uchwała walnego zgromadzenia została podjęta z licznymi naruszeniami prawa. Uchwała godzi w interes spółki oraz krzywdzi akcjonariuszy. Rafineria Gdańska zostaje sprzedana za małą część jej rzeczywistej wartości! […] Mieszkańcy Trójmiasta, pracownicy Grupy Lotos, drobni akcjonariusze spółki są z nami.

Fuzja Lotosu z Orlenem. Sąd oddalił powództwo w całości

– Na pewno wystąpimy o pisemne uzasadnienie orzeczenia. Następnie podejmiemy decyzję w sprawie złożenia ewentualnej kasacji do Sądu Najwyższego – zapowiada w rozmowie z Zawszepomorze.pl Jan Trzciński, prezes gdyńskiej Fundacji „To co najważniejsze”. – Osobiście uważam, że nawet jeśli, tak jak sąd, uznamy, że uchwała walnego zgromadzenia została przyjęta zgodnie z prawnymi procedurami, to, ze względu na fakt pokrzywdzenia przez nią akcjonariuszy oraz złamanie dobrych obyczajów, wyrok mógł być inny. Chociażby ja czuję się pokrzywdzonym w tej sprawie. W aktach opisaliśmy przebieg głosowania nad tą uchwałą oraz jego tło, co również budzi poważne wątpliwości.

Smutna diagnoza polskiego górnictwa. “Trzeba odejść od populizmu i zaklinania rzeczywistości”

Jak argumentował prezes Orlenu Daniel Obajtek, konieczne jest przeprowadzenie transformacji energetycznej polskich spółek, a do tego potrzebny jest silny, multienergetyczny koncern. Transformacja ma polegać na przejściu na odnawialne źródła energii – jak energetyka wiatrowa lądowa i offshore oraz na inwestycjach w źródła niskoemisyjne czyli gazowe. Europejskie akcje: China Data i Brexit Angst aby ustawić dźwięk Nie zabrakło w deklaracjach prac nad zastosowaniem w gospodarce wodoru. Orlen nie zamierza angażować się w energetykę atomową ani węgiel. Zaskoczeniem może za to być druga wiadomość podana tego samego dnia co ogłoszenie decyzji Komisji o transakcji Orlen-Lotos. To podpisanie listu intencyjnego ze Skarbem Państwa w sprawie przejęcie Grupy PGNiG.

Płocki koncern poinformował wówczas, że węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Lotos znajdujących się na terenie Polski za kwotę 610 mln USD. Orlen natomiast kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji za ok. 229 mln euro. Wcześniej, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, 12 stycznia br.

  1. Transakcja nie musiałaby zresztą dotyczyć wymiany stacji na stacje, ale też udziałów w rafinerii czy petrochemii.
  2. Obszar logistyki paliw i asfaltu w ramach spółki Lotos Terminale kupi Unimot.
  3. Na koniec 2019 roku w sieci Lotosu było 312 stacji własnych (CODO), a 194 punktów działało w formule franczyzowej (DOFO), do tego 21 Miejsc Obsługi Podróżnych przy autostradach.
  4. PKN Orlen poinformował w piątek, że otrzymał zgodę Komisji Europejskiej na wydłużenie do 14 stycznia 2022 r.

Grupa Lotos skierowała do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wniosek o zawieszenie od 29 lipca br. Obrotu akcjami spółki — poinformował w czwartek w komunikacie Lotos. Ma to związek z przejęciem Strefa euro Inflacja osiąga najwyższy poziom od 10 lat CAD PKBozczarowuje firmy przez PKN Orlen. Kończy się powoli 17-letnia historia Lotosu na warszawskiej giełdzie. Paliwowy koncern chce, aby 29 lipca giełda zawiesiła możliwość kupowania i sprzedawania akcji spółki.

W ten sposób zakończy się ponad 17-letnia obecność akcji Lotosu na GPW. Spółka zadebiutowała na giełdzie w Warszawie w połowie 2005 r. Aktualnie w obrocie znajduje się około 185 mln akcji. Papiery są też w posiadaniu sporego grona drobnych inwestorów.

Sąd naszych argumentów nie przyjął, ale one pozostają aktualne – zastrzega. Do finalnego połączenia obu firm niezbędne będzie uzyskanie zgody akcjonariuszy po stronie obu spółek. Głosowanie akcjonariuszy za połączeniem odbędzie się po uzyskaniu wiążącej zgody Komisji Europejskiej na koncentrację – przypomniał Orlen. Prezes Obajtek zapowiedział tymczasem, że chciałby wymienić się aktywami z zagranicznym podmiotem. Transakcja nie musiałaby zresztą dotyczyć wymiany stacji na stacje, ale też udziałów w rafinerii czy petrochemii.

W momencie dokonania odpowiedniego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby PKN ORLEN.

Intencją zarówno Grupy LOTOS, jak i PKN ORLEN jest zabezpieczenie wszystkich pracowników w całym procesie. Rozmowy z przedstawicielami organizacji związkowych działających w LOTOSIE nabrały tempa w maju 2021 r., po ogłoszeniu planowanej struktury połączonego podmiotu. Światowe doświadczenia już od dawna pokazują, że kluczem do sukcesu jest odpowiednie łączenie podmiotów, które stworzą efekt skali i poprzez synergie, uzyskają bardziej efektywne wyniki. Eksperci w dziedzinie przemysłu naftowego od dłuższego czasu zwracają uwagę, że w zmieniającej się sytuacji na rynku naftowym i w dłuższej perspektywie, rafinerie nie mogą działać bez petrochemii. Połączenie spółek nastąpiło z dniem 1 sierpnia 2022 r.

Połączenie PKN ORLEN z Grupą LOTOS stworzy nowe możliwości dla wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, m.in. Poprzez synergię przemysłu i nauki, również w zakresie innowacyjnych projektów. Gdańsk może stać się ważnym ośrodkiem odpowiedzialnym za rozwój nowej mobilności, projektów związanych z elektromobilnością oraz paliwami alternatywnymi, takimi jak wodór. Tym działaniom sprzyja zaplecze naukowe dostępne w Gdańsku oraz otwartość Trójmiasta jako dużej metropolii na nowe trendy. Kolejnym etapem było zabezpieczenie pracowników, którzy pozostaną w koncernie multienergetycznym. PKN ORLEN zawarł porozumienie z Grupą LOTOS oraz organizacjami związkowymi obu firm, potwierdzające i ustalające uprawnienia pracowników po połączeniu.

Co według producenta jest to najlepszym wynikiem w Europie. Jednostka ma moc 230 MW cieplnych i 270 MW elektrycznych. Takich kogeneracyjnych gazowych instalacji – o sprawności ponad 90  proc. – zbudowano albo zamówiono ostatnio cały szereg. Wartość rynkowa Orlenu to 25 mld zł, PGNiG – 29,5 mld zł.

– “Sąd pierwszej instancji niewątpliwie zbadał materialne podstawy żądania powodów zarówno w zakresie stwierdzenia nieważności, jak i uchylenia uchwały oraz odniósł się do merytorycznych zarzutów strony pozwanej”. Sąd drugiej instancji postanowił pominąć wnioski dowodowe wskazane w apelacji przez powodów w zakresie zeznań świadków, m.in. Wieloletniego prezesa Lotosu Pawła Olechnowicza, byłych ministrów gospodarki Janusza Steinhoffa i Piotra Woźniaka, ekonomisty Dariusza Filara, a także pominąć wnioski o dopuszczenie dowodów opinii biegłego eksperta ekonomii. List intencyjny w sprawie rozpoczęcia procesu przejęcia kontroli kapitałowej przez Orlen (wtedy jeszcze pod nazwą PKN Orlen – nazwa Orlen została wprowadzona w lipcu 2023 r.) nad Grupą Lotos koncern podpisał z ówczesnym Ministerstwem Energii w lutym 2018 r.

Orlen stoi na stanowisku, że pozew jest bezzasadny. Koniec działania, gdzie w Polsce mamy trzy firmy, które zajmują się wydobyciem. Musi być jedna, mocna firma w Polsce i jedna mocna firma za granicą, która nam będzie gwarantowała bezpieczne wydobycie i wydobycie, w które trzeba inwestować by zabezpieczyć przyszłość Polaków i regionu – ocenił prezes PKN Orlen.

Jej prezes, obok jeszcze jednego mniejszościowego udziałowca Grupy Lotos – Bogdana Kamoli, zdecydował się złożyć liczący aż 3 tysiące stron pozew w sprawie głośnej fuzji spółki zarządzającej m.in. Jak z kolei zaznaczył dyrektor biura inwestycji kapitałowych PKN Orlen Robert Śleszyński, fuzja obu spółek spowoduje, że połączony podmiot stanie się atrakcyjnym partnerem dla globalnych graczy. Koncern przypomniał, że wyceny zostały także zaakceptowane przez akcjonariuszy obu spółek, Lotosu i Orlenu. Zgodę na przejęcie przez Orlen kontroli nad Grupą Lotos wydała Komisja Europejska – oświadczył we wtorek prezes UOKiK Tomasz Chróstny odnosząc się do informacji o śledztwie prokuratury dot. Dodał, że KE zweryfikowała i zaakceptowała Saudi Aramco jako inwestora nabywającego aktywa Lotosu.

Lotos to perła wśród trójmiejskich przedsiębiorstw – walczmy o nią! […] Sprawa dotyczy wszystkich Polaków – wyprzedaż za bezcen majątku publicznego trwa” – pisała w oświadczeniu na temat tej sprawy gdyńska Fundacja „To co najważniejsze”. Pod koniec lipca PKN Orlen i PGNiG podpisały Gold-wspierane token Crypto promotora badane przez Florida regulatory plan połączenia spółek; w zamian za jedną akcję PGNIG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji Orlenu – podały wówczas obie spółki. Jak wyjaśniono, połączenie będzie polegało na przeniesieniu majątku PGNiG do PKN Orlen w zamian za akcje PKN Orlen przyznawane akcjonariuszom PGNiG.

Aktywa podlegające zbyciu oraz warunki brzegowe dla inwestorów, którzy mieli nabyć te aktywa. We wtorek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił w komunikacie stanowisko prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego w sprawie działań prokuratury w odpowiedzi na zawiadomienie dotyczące m.in. Przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w sprawie fuzji Orlen – Lotos.

Fuzji z Grupą Lotos, które w przypadku sporządzenia aktów oskarżenia, będą stanowić podstawę do przeprowadzenia odrębnych spraw karnych. Sędzia Małgorzata Stanek zwróciła uwagę, że w toczącej się sprawie sąd nie badał kwestii odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych oraz nie oceniał działalności zarządu PKN Orlen. Jan Trzcińsk po ogłoszeniu orzeczenia przyznał, że sąd obiektywnie zbadał sprawę, i ocenił, że uchwała została przyjęta zgodnie z prawem. Część energetyków jednak dostrzega, że budowa wielkich bloków gazowych może być pułapką. W ich sens powątpiewał podczas tej samej konferencji dr Paweł Skowroński, wykładowca Politechniki Warszawskiej i były wiceprezes PGE, dziś m.in. Kierujący powstającym pod auspicjami NCBR programem „Elektrociepłownia Przyszłości”.